چهارشنبه, 29 خرداد 1398
  • ساعت : ۸:۱۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 
  • کد خبر : ۴۶۱۹
♨️ #استقبال_از_نوروز هر روز پرشورتر میشود / خدمات شهری و موتوری شهرداری #نسیم_شهر در سكوت می تازد
یکجا آسفالت میکنند و جای دیگر در حال اصلاح منظر شهری هستند اما یکی از گروههای مهمی که این روزها بار سنگینی به دوش دارند اما خبری از آنها نمیشنوید، کارکنان پرتلاش خدمات شهرداری است که با وجود اینکه هیچ تبلیغی نمیکند اما باسرعت در مسیر آماده سازی شهر می تازد
 #استقبال_از_نوروز هر روز پرشورتر میشود / خدمات شهری و موتوری شهرداری #نسیم_شهر در سکوت می تازد
🔷حتما در یکماه اخیر دیده اید که در هرگوشه شهر اتفاقات عمرانی یا زیباسازی در حال بروز و ظهور است
🔷یکجا آسفالت میکنند و جای دیگر در حال اصلاح منظر شهری هستند اما یکی از گروههای مهمی که این روزها بار سنگینی به دوش دارند اما خبری از آنها نمیشنوید، کارکنان پرتلاش خدمات شهرداری است که با وجود اینکه هیچ تبلیغی نمیکند اما باسرعت در مسیر آماده سازی شهر می تازد
🔷این روزها اگر کارگران خدمات شهرداری را دیدید برایشان یک دست مهربانی تکان بدهید؛ آنها بدون توقف برای رضایت شما کار کرده اند و در پشت این همت بزرگ مدیریتی دقیق و منظم وجود داشته که قابل تقدیر است
   🔷جادارد ما هم به نوبه خودمان از تلاشهای آقایان میرزایی ، شیخی و رجب زاده مدیران با انگیزه معاونت خدمات و امور شهری و  موتوری وکارکنان این مجموعه خداقوت بگوییم


امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0