شنبه, 9 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۰:۵۹:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ 
  • کد خبر : ۵۵۹۹
برادرارزشی وخدمتگزارارتشیهمت شمارادرسنگرهای دفاع ازمیهن پاس می داریم
آن چه که امروزبدان می بالیم مرهون حماسه آفرینی وپایمردی شجاعانی هست که در8 سال دفاع مقدس ازکارزاری شگرف ودرمقابل تمامی قدرت هاي روز دنیاآبدیده شدندوسربلندی وافتخاررا برای میهن عزیزخویش به ارمغان آوردند. روزارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0