شنبه, 4 تير 1401
  • ساعت : ۱۱:۴۶:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
  • کد خبر : ۵۶۵۷
اعضای كمیسیون های تخصصی شورای اسلامی استان تهران مشخص شدند
اولین جلسه رسمی شورای اسلامی استان تهران به ریاست دکتر احمد خانی و با حضور اعضای این شورا برگزار گردید. در ابتدای این نشست از زحمات و‌ تلاشهای شورای اسلامی دوره پنجم استان تهران به نمایندگی سرکار خانم فخاری قدردانی گردید در ادامه این نشست اعضای شورای اسلامی استان‌تهران به بررسی و‌بحث‌و‌ تبادل نظر در خصوص دستور جلسه ، انتخابات کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی استان تهران پرداختند شایان ذکر است پس از انتخابات اعضای کمیسیون های مربوطه به شرح زیر انتخاب شدند کمیسیون سلامت ‌‌و محیط زیست : آقایان سروری ، سراج ، اسدی ، یوزباشی ، حسین عبدی کمیسیون توسعه عمران ‌‌خدمات شهری و روستایی آقایان قیومی ، حسین عبدی ، یوزباشی ، هداوندخانی و آقا میری کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی : آقایان ربعلی عبدی ، خوارزمشاهی ، احمد خانی، هداوند، آذر کیش کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی : آقایان اسماعیل‌زاده، عبدی هداوندخانی ، ملکی و صادقی همچنین در ادامه این جلسه نیز اعضای کمیته نظارت استان تهران نیز که وظیفه نظارت بر مصوبات شوراهای استانی اسلامی استان تهران را برعهده خواهد داشت انتخاب شدند که آقایان ربعلی عبدی ، خوارزمشاهی، احمد خانی، قیومی و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی وظیفه آن را برعهده گرفتند
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0