• ساعت : ۱۰:۵۰:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
به رسم سه‌شنبه های پاسخگویی برگزاری ملاقات مردمی با شهروندان گرامی نسیم شهر
به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل: آقا محمدی معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری به نیابت ازشهردار نسیم شهر به همراه افشاری فرد سرپرست معاونت شهرسازی و معماری با مراجعین و شهروندان گرامی دیدار و درخواست‌های شهروندان را در موضوعات شهرسازی و معماری، خدمات شهری و موارد دیگر در حوزه مدیریت شهری مورد بررسی قرار دادند

به رسم سه‌شنبه های پاسخگویی

برگزاری ملاقات مردمی با شهروندان گرامی نسیم شهر

 

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل:

آقا محمدی معاون توسعه و مدیریت منابع  شهرداری به نیابت ازشهردار نسیم شهر به همراه افشاری فرد سرپرست معاونت شهرسازی و معماری با مراجعین و شهروندان گرامی دیدار و درخواست‌های شهروندان را در موضوعات شهرسازی و معماری، خدمات شهری و موارد دیگر در حوزه مدیریت شهری مورد بررسی قرار دادند

معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری بعد از بررسی و شنیدن مشکلات شهروندان دستورات لازم بمنظور رسیدگی جهت رفع و پیگیری موارد مطروحه را در دستور کاری حوزه های مربوطه قرار داد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0