• ساعت : ۱۴:۰:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 
ادامه طعمه گذاری زیستگاه های حیوانات موذی
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: اداره خدمات شهری شهرداری نسیم شهر به منظور ارتقاء سطح سلامت ، جامعه و پاکسازی محیط شهری از حیوانات موذی و در پی گزارشات شهروندان گرامی در خصوص مشاهده حیوانات موذی در معابر اصلی و فرعی طعمه گذاری در معابر های محله رسالت و مهر اجرا شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0