دومین نشست فرهنگی كمیته بانوان مجمع جوانان بخش بوستان برگزارشد.  جديد!
در این گردهمایی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و در محل سالن اجتماعات شهرداری نسیم شهربرگزار شد، هریک از اعضا به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود بمنظور ارائه برنامه های راهبردی و طرحهای سه ماه آتی کمیته پرداختند.
کد خبر : ۵۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
۸:۱۸:۱۶
کد خبر : ۵۶۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ 
۱۰:۵۰:۱۴
کد خبر : ۵۶۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
۲۳:۴:۷
روز شهرداری هاودهیاری هاگرامی باد 
شهرداری ها و دهیاری ها مهمترین نهاد شکل گیری مدیریت شهری و روستایی محسوب می شوند و نقش تاثیرگذاری در رشد و بالندگی و توسعه سکونتگاه های شهری و روستایی دارند.
کد خبر : ۵۶۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 
۸:۲۲:۱۴
صفحه1از47123456...47.بعدي.برو

 

 
6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0