• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ 
نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: مهندس آقامحمدی سرپرست شهرداری نسیم شهر در این خصوص گفت: امسال برنامه ریزی مناسبی در راستای آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر صورت گرفته و بر اساس اولویت معابر سطح شهر آسفالت و بهسازی می شوند.

نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد

در راستای بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر پروژه آسفالت کوچه های بهار ۱ و ۲ در حال اجرا می باشد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:

مهندس آقامحمدی سرپرست شهرداری نسیم شهر در این خصوص گفت:

امسال برنامه ریزی مناسبی در راستای آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر صورت گرفته و بر اساس اولویت معابر سطح شهر آسفالت و بهسازی می شوند.

وی همچنین در ادامه گفت:  هدف از اجرای این طرح را بهبود عبور و مرور شهری و رفع عیوب معابر و ساماندهی معابر و خدمات رسانی بهتر و تسهیل در تردد رفاه و سال شهروندان  عنوان نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0