عنوان گروه خبري / امور زیربنایی و ترافیک . ناحیه شهری خیرآباد .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ 
عملیات بتن ریزی زمین چمن مصنوعی واقع در منطقه شهری امام خمینی (ره)
اجرای عملیات بتن ریزی زمین چمن مصنوعی واقع در منطقه شهری امام خمینی (ره) امروز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه اجرا شد.

عملیات بتن ریزی زمین چمن مصنوعی واقع در منطقه شهری امام خمینی (ره)

اجرای عملیات بتن ریزی  زمین چمن مصنوعی واقع در منطقه شهری امام خمینی (ره) امروز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه اجرا شد.

گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل :

احداث زمین چمن مصنوعی در محلات مختلف شهری با هدف توزیع عادلانه امکانات ورزشی در محلات مختلف شهر نسیم شهر نشان دهند عزم جدی مدیریت شهری شهرداری نسیم شهر  برای گسترش فضای ورزشی در تمام مناطق نسیم شهر میباشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0