• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 
هیچ تعارف و مماشاتی با متخلفین ساخت و ساز نداریم
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نسیم شهر امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه مدیریت کنترل نظارت شهرداری نسیم شهر در راستای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز سه مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نسیم شهر را تخریب و قلع و قمع نمودند.

مـــــــــهندس بابا حسینی سرپرست شهرداری نســــــــــــیم شــــــــــــهر:

هیچ تعارف و مماشاتی با متخلفین ساخت و ساز نداریم

در راستای مقابله با مباحث ساختمانی غیر قانونی سه مورد ساخت و ساز های غیر مجاز در نسیم شهر با حضور مجریان و مدیریت کنترل و نظارت  تخریب گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نسیم شهر

امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه مدیریت کنترل نظارت شهرداری نسیم شهر در راستای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز سه  مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نسیم شهر را تخریب و قلع و قمع نمودند.

مــــــــــهندس بابا حسینی سرپرست شهرداری  نسیــــــــــم شــــــــــهر در این خصوص گفت: 

امروز هیچ مماشاتی با متخلفین ساخت و ساز نداریم و در مقابل هر نوع تخلفی در این حوزه به شدت و طبق آیین نامه های ابلاغی برخورد خواهیم نمود چرا که معتقدیم رعایت قوانین و مقررات در حوزه ساخت و ساز به منزله جلوگیری از عواقبی است که در سال های بعد گریبان‌گیر شهر و شهروندان بواسطه تراکم های بدون مجوز خواهد شد.

وی همچنین بیان داشتند .

 استعلام از شهرسازی به منزله پایش و بررسی قانونی بودن سازه های شهری است و اگر شهروندان در این راستا با جدیت و وسواس حرکت نمایند دیگرهیچ سازنده ای  اقدام به تخلفات ساخت وساز نخواهد  کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0