• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در هفته ای كه گذشت.

اهم اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نسیم شهر در هفته ای که گذشت به شرح ذیل می باشد:

۱-بوستان بسيج  : كاشت گل نسترن   2000گلدان  زرشك 1500 گلدان  رزماري  100گلدان

2- ميدان  امام خامنه اي (مدظله العالی) : كاشت گل فصلي داوودي 2000گلدان

3- بوستان مسجد : كاشت گل نسترن  1000 گلدان   زرشك 1000 گلدان  ترون  200 گلدان  رزماري 700 گلدان  پامپاس كراس 50 گلدان  سوداغ 30 گلدان  

4- بلوار امام خمینی (ره)  : كاشت گل نسترن  2000 گلدان زرشك 2000 گلدان

  5- لچكي ها و ميدان هفت تير : كاشت فصلي  گل داوودي  1500 گلدان  گل جعفري   1000 گلدان  آنترا 1500گلدان 

6-بلوار شهرداري ولچكي هاي خيابان اول : كاشت گل فصلي داوودي 1000 گلدان اطلسي مكزيكي 1100گلدان  اطلسي ايراني500 گلدان  

7- خيابان 30 متري بوستان  ولچكي گندم : كاشت فصلي اطلسي مكيكي 400  گل داوودي 2000 گلداني گل دائمي ساناز 

4000گلدان رزماري  800 گلدان

8- بوستان خليج فارس فاز 4  كاشت گل نسترن 2300گلدان به ژاپني 100 گلدان ياس زرد 120 گلدان سوداغ 30 گلدان زرشك 400گلدان لاوان 850گلدان رزماري 850 گلدان پامپاس 30 گلدان  ختمي 20 گلدان

9- بوستان آنا  كاشت گل نسترن 300 گلدان  ناز گوشتي 300 گلدان

10- بهداشت وحاشيه و بلوار اصلي خيرآباد  كاشت درخت زيتون تلخ 35 اصله پامپاس 10 اصله  گل نسترن 100 گلدان  زرشك 100 اگلدان   

اقلام ذيل :

گل نسترن  7700 زرشك  5000 گلدان روزماري  2450 گلدان ترون 200گلدان پامپاس  90 گلدان سوداغ  60گلدان  به ژاپني 100 گلدان  ياس زرد 120 گلدان لاوان 850 گلدان  زيتون تلخ 35 اصله  ختمي 20 گلدان ناز گوشتي 300 گلدان  جمع كل توليدات گلخانه سازمان فضاي سبز مي باشد.

  گلهاي فصلي  داوودي 5500 گلدان فصلي جعفري 1000 گلدان آنترا 2500گلدان  اطلسي مكزيكي 1500 گلدان  اطلسي ايراني 500گلدان 

گل دائمي ساناز 4000گلدان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0