• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 
مكان‌های تجمع معتادان تخریب ‌میشوند
به دستور سرپرست شهرداری نسیم شهر: مكان‌هاي تجمع معتادان تخريب ‌میشوند به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نسیم شهر مهندس باباحسینی سرپرست شهرداری نسیم شهر در این خصوص گفت: خانه هاي مخروبه اي در سطح شهر نسیم شهر وجود دارد كه توسط مالكين رها شده و به نقاط آلوده و مستعد آسيب‌هاي اجتماعي تبديل شده‌اند برخي از اين مخروبه ها و زمين ها محلي براي تجمع معتادان، متكديان و افراد بي خانمان تبديل شده كه اين امر در پاره اي از موارد باعث ايجاد ناامني براي شهروندان گرامی شده است که مورد تخریب قرار گرفتند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0