• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
پاكسازی چهره شهر از تبلیغات انتخاباتی
رای و انتخابات، جدا از هدف و رسالت و هر معنا و مفهوم دیگری که دارد برای پاکبانان زحمتکش شهرداری یک آزمون و اراده بزرگ محسوب می شود

رای و انتخابات، جدا از هدف و رسالت و هر معنا و مفهوم دیگری که دارد برای پاکبانان زحمتکش شهرداری یک آزمون و اراده بزرگ محسوب می شود.
اجتماع آنهایی که عکس تک نفره روی پوستر و بیلبورد نمی شوند، اما چهار سال یکبار بزرگان ماه خرداد می شوند و دست های پاکیزه خود را روی شهر می کشند تا زیبایی و شکوهش را بازیابد.
روز گذشته، شهر را از کاغذ ، پوسترهاوبنرهای دیواری زدودند و ناشناس، بدون کُد و ادعا به خانه هایشان بازگشتند.
برگ و تنه درختان، ایستگاه های اتوبوس، تاسیسات شهری و حتی بازوی چراغهای ترافیکی هم پهنه آگهی بود، پس زحمت مشترک پاکبانان به دیوارها ختم نشد.
  با بکارگیری  دستگاه های واتر جت ، بالابر و بسیج پرسنل خدمات شهری و اداره موتوری فضای شهر را به حالت عادی باز گرداندند. این نفرات وخودروهااعدادی هستند که در هجوم اعداد و شمارش آرا به چشم نمی آیند، اما در بهترین جای قلب ما ثبت می شوند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0