• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
ادامه اجرای عملیات جدولگذاری كوچه شاهد ۲
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در ادامه فرایند اجرای فعالیت های عمرانی در سطح شهر و ارائه خدمات با هدف ارتقای سطح کیفی معابر و افزایش خدمات رسانی به شهروندان گرامی ادامه عملیات جدول گذاری کوچه شاهد ۲ در حال اجرا می باشد .
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0