• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ 
شهرداری نسیم شهر در تكاپوی استقبال از بهار
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری نسیم شهر در راستای مهیا نمودن فضای جذاب و دلنشین، ارتقاء کمی و کیفی خدمات بهینه، ایجاد چهره مطلوب و فضای شاد در سیمای شهر، آماده سازی رفاه و حال شهروندان عزیز وتلطیف سیمای بصری شهر هستند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0