• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ 
ادامه روند اجرای لكه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: بر حسب دستور مـــــــهندس عـــــــــرب شـــــــــــهردار نســـــــــیم شـــــــهر در راستای ارتقاء کیفیت آسفالت معابر سطح شهر یکی از معیارهای اثر گذار بر کیفیت زندگی شهروندان محسوب می شود عملیات آسفالت کوچه دستغیب و معابر منشعب از آن و همچنین کوچه نجفی لکه گیری و آسفالت شد.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0