عنوان گروه خبري / سازمان حمل و نقل، بار و مسافر .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ 
ادامه شستشو و پاكسازی جوی های آب سطح شهر نسیم شهر
در راستای استقبال از بهار ادامه شستشو و پاکسازی جوی های آب سطح شهر نسیم شهر زحمتکشان خدمات شهری شهرداری نسیم شهر عملیات پاکسازی نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان عزیز به صورت مستمر انجام می دهد

در راستای استقبال از بهار

ادامه شستشو و پاکسازی جوی های آب سطح شهر نسیم شهر

زحمتکشان خدمات شهری شهرداری نسیم شهر عملیات پاکسازی نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان عزیز به صورت مستمر انجام می دهد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:

اداره خدمات شهری شهرداری نسیم شهر   در راستای استقبال از بهار و در راستای پاکسازی شستشوی معابر اصلی و فرعی پاکیزگی محیط و نظافت سطح شهر ارتقای حس رضایتمندی در میان شهروندان گرامی اقدام نموده است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0