• ساعت : ۰۹:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 
نمایندگان شورای اسلامی كار شهرداری نسیم شهر انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری نسیم شهر: در راستای اجرای قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و کلیات مربوط به آن انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری نسیم شهر با حضور نماینده اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان، عضو هیئت تشخیص، نمایندگان حوزه شهردار ، اداره حراست و بازرسی برگزار گردید.

نمایندگان شورای اسلامی کار شهرداری نسیم شهر انتخاب شدند.

صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه کارکنان شهرداری نسیم شهر با حضور و مشارکت در انتخابات شورای اسلامی کار ، به نمایندگان منتخب خود در این شورا رای دادند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نسیم شهر:

در راستای اجرای قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و کلیات مربوط به آن انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری نسیم شهر با حضور نماینده اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان، عضو هیئت تشخیص، نمایندگان حوزه شهردار  ، اداره حراست و بازرسی برگزار گردید.

در پایان انتخابات آقایان به ترتیب رضا اسدی، محمد نصیرزاده، اصغر همتی، عبدالعلی عباسی به عنوان اعضای اصلی و آقایان سیاوش رشیدی،  حسن صحراگرد، رامین عبدی، به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0