عنوان گروه خبري / سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری .
  • ساعت : ۱۰:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 
رفع خاموشی و تامین كامل روشنایی بلوار شهید رجایی
در راستای اجرای دستورات شهردار نسیم شهر مبنی بر اصلاح و تامین روشنایی ، بلوارها، میادین ومعابر اصلی که از روشنایی کافی برخوردار نبودند توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، روشن شدند.

رفع خاموشی و تامین کامل روشنایی بلوار شهید رجایی

در راستای اجرای دستورات شهردار نسیم شهر مبنی بر اصلاح و تامین روشنایی ، بلوارها، میادین ومعابر اصلی که از روشنایی کافی برخوردار نبودند توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، روشن شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نسیم شهر:

بر اساس همین گزارش : تامین روشنایی و رفع نواقص مبلمان شهری از اولویت های مهم مدیریت شهری نسیم شهر است که با هدف ارتقای سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین تأمین رفاه و آسایش و کسب رضایت شهروندان گرامی انجام میشود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0