• ساعت : ۰۸:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
ادامه عملیات ساماندهی رودخانه شادچای در شهر نسیم شهر -منطقه شهری امام خمینی( ره )
به گزارش روابط عمومی شهرداری نسیم شهر: معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری نسیم شهر با هدف برون رفت از معضلات ترافیکی نسیم شهر ، تسهیل در رفت و آمد شهروندان ، حرکت در مسیر تعریف شده برای تحول در شهر و بهبود وضعیت معابر شهر این پروژه را اجرایی نمود .

ادامه عملیات ساماندهی رودخانه شادچای در شهر نسیم شهر -منطقه شهری امام خمینی( ره )

مرحله بتن ریزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری نسیم شهر:

معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری نسیم شهر  با هدف برون رفت از معضلات ترافیکی نسیم شهر ، تسهیل در رفت و آمد شهروندان ، حرکت در مسیر تعریف شده برای تحول در شهر و بهبود وضعیت معابر شهر این پروژه را اجرایی نمود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0