1

تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری نسیم شهر سال ۱۴۰۲

تاريخ ايجاد : 1401/12/02

تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری نسیم شهر سال ۱۴۰۲

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

  تعداد دریافت : 21
  امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

   تعداد دریافت : 131
   امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

    تعداد دریافت : 114

    اساسنامه سازمان عمران شهرداري

    تاريخ ايجاد : 1388/10/26

    امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

     تعداد دریافت : 1437
     امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

      تعداد دریافت : 100

      به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

      ٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب

      امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

       تعداد دریافت : 146
       امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

        تعداد دریافت : 44
        امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

         تعداد دریافت : 78
         امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

          تعداد دریافت : 83
          امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

           تعداد دریافت : 76

           6.1.7.0
           گروه دورانV6.1.7.0